Scent

Scent

Thursday, November 26, 2015

KWAVE : Park Si Hoo's interview transcript ( with Thai sub )

This interview is a portion from parksihoossi.com, thank you!

Link : http://parksihoossi.com/park-sihoo-extraordinarily-special/

KWAVE : Issue # November, 2015

จะแปลเอาความหมายไม่คำต่อคำนะคะ^^Park Sihoo-ssi likes Italy. He spent a week touring its southern region after wrapping up
his Italian photo shoot. Being a foodie who loves trying out local cuisine, the simple Italian
fare appealed to him and he indulged in his favorite pasta twice a day while he was there. 

PSH บอกว่าเขาชอบ Italy เขาใช้เวลา 1 อาทิตย์ท่องเที่ยวไปทั่วแถบทางใต้ของประเทศหลังจาก
เสร็จสิ้นงานถ่ายแบบของเขาที่อิตาลี เพราะเป็นคนที่ชอบทานอาหารท้องถิ่น อาทิตย์พื้นๆง่ายๆ
ของอิตาลีนั้นถูกรสชาติของเขาได้ดีทีเดียว และเขาก็ได้ทาน Pasta ของโปรดของเขา 2 ครั้งต่อวัน
ในช่วงที่อยู่ที่นั่น

During his filming in China, being the foodie that he is, the local Chinese food suited him
just fine, even though some of the cast and crew could not get used to it. 

ระหว่างที่ถ่ายทำหนังที่เมืองจีน เพราะการเป็นนักกินคนหนึ่งของเขา อาหารท้องถิ่นของจีนก็ต้อง
ปากของเขาได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าทีมงานในการถ่ายบางคนไม่สามารถที่จะทำใจ
ให้คุ้นเคยกับมันได้ก็ตาม 

He shared his dislike on following the crowd or trend when it came to corporate social
responsibility (CSR). He felt that if one did philanthropy simply to keep up with the Joneses
then, it is very hypocritical. There have been those who misunderstood him thinking that
his charity work was to garner publicity. In the future, if he has the ability,
he would continue to contribute to projects supporting good causes.

เขาบอกถึงสิ่งที่เขาไม่ชอบคือการที่ต้องไปในที่ๆมีผู้คนมากมายหรือต้องทำตามแบบอะไรที่กำลัง
เป็นที่นิยมกันอยู่ในเวลานั้น ซึ่งเป็นเรื่องของการที่เขาจะต้องกระทำร่วมกับคนอื่นๆตาม
ความรับผิดชอบทางสังคม  เขารู้สึกว่าถ้าคนเรานั้นอยากจะทำการกุศลอะไรขึ้นมาเพียงเพื่อ
ที่จะให้เหมือนหรือเทียบเท่ากับคนอื่นๆเขาเท่านั้น มันก็เป็นอะไรที่ไม่จริงใจ หรือ เสแสร้งเท่านั้นเอง
 มีคนหลายคนที่เข้าใจเขาผิดๆและคิดว่าเขาทำการกุศลนของเขานั้นเพื่อเรียกความสนใจจากผู้คน 
ในอนาคต ถ้าเขามีโอกาสที่จะทำ เขาจะยังคงดำเนินการทำเพื่อสิ่งที่ดีๆต่อไป
He was amazed that his Chinese fans built thirteen Sihoo Reading Rooms under his name in
China’s poor, rural regions. He is grateful for their kind-hearted thoughtfulness and felt that
what they did, they did to make him a better person.

เขานั้นทึ่งมากที่แฟนๆชาวจีนได้สร้างห้องสมุด Sihoo ได้ถึง 13 แห่งแล้วในภายใต้ชื่อของเขาตาม
เขตยากจนและห่างไกลความเจริญของประเทศจีน เขาขอบคุณสำหรับความตั้งใจที่ดีและจิตใจ
อันเมตตาของพวกเขา และรู้สึกว่าอะไรที่พวกเขาได้ทำไปนั้น มันทำให้เขานั้นรู้สึก
ว่าเขาจะทำตัวให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

When it came to his fans, he saw differences among the Chinese, Japanese and Korean fans.
All fans are enthusiastic, particularly the Chinese. If the Chinese and Japanese fans were put
together, and if the Chinese fans went overboard to get closer to him, then the Japanese fans
would learn and emulate. Like the positions on the map, the Koreans are the in-between in
terms of enthusiasm. Park Sihoo-ssi likes his fans’ enthusiasm but cannot help being worried
 that their overly enthusiastic actions might result in unfortunate incidents.

เมื่อกล่าวถึงแฟนๆของเขา เขามองเห็นความแตกต่างระหว่างแฟนชาวจีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี แฟน
ทั้งหมดนั้นต่างมีความกระตือรอร้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนชาวจีน ถ้าแฟนชาวจีนและญี่ปุ่นมาอยู่
ด้วยกัน และถ้าแฟนชาวจีนนั้นเดินทางออกนอกประเทศเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้น 
ก็ทำให้แฟนชาวญี่ปุ่นก็อยากทำเช่นเดียวกัน เหมือนกับตำแหน่งในแผนที่ นั่นแหละ แฟนเกาหลีนั้น
อยู่ตรงกลางในแง่ของความกระตือรือร้น  เขานั้นชอบความกระตือรือร้นของแฟนๆของเขา
แต่ไม่สามารถที่จะอดเป็นห่วงถึงความกระตือรือร้นที่อาจเกินกว่าเหตุจนอาจโชคไม่ดี

ได้รับอุบัติเหตุขึ้นได้

Research showed that the Baidu parksihoobar is the the most representative of Park Sihoo
in China with over 50 fan groups and official fans numbering over 8oo,ooo. Including
other channels, Park Sihoo-ssi should have over 1.04 million Chinese fans! Park Sihoo-ssi’s
reaction to this was modest, simply “Wow! Amazing (laughs). But compared to other stars,
 this is nothing.”

จากผลการสำรวจแสดงออกมาว่า Baidu นั้น มีสมาชิกหรือแฟนของ PSH มากที่สุดในประเทศจีน
โดยมีกลุ่มย่อยๆรวมกันอยู่กว่า 50 กลุ่มด้วยกันและจำนวนสมาชิกอย่างเป็นทางการก็กว่า 800,000 
คนด้วยกัน ถ้ารวมจากที่อื่นๆด้วยแล้ว PSH นั้นมีแฟนชาวจีนรวมกันกว่า 1.04 ล้านคนเลย! 
อาการตอบรับต่อสิ่งนี้ของ PSH นั้นเป็นไปอย่างสำรวมง่ายๆ ด้วยการกล่าว " ว้าว น่าทึ่งมาก 
( หัวเราะ ) แต่ถ้าเทียบกับดาราคนอื่นๆแล้ว ก็ไม่เท่าไหร "


Park Sihoo-ssi shared his plans for the future. His fervent wish is for his new drama to deliver
good ratings. There are plans for fan meetings and a song album. The album is in production
and the songs are being recorded, with expected completion in December this year. Between
filming his new drama and recording the album, he has been very busy. He expects that
this album would be sold in China and Japan but not in Korea.

เขากล่าวถึงแผนการณ์ในอนาคตว่า เขาหวังว่าละครเรื่องใหม่ของเขาจะนำมาซึ่ง rating ที่ดี 
และเขาก็มีแผนการจัดงาน Fan meeting และ การมี album เพลงออกมาอีก 1 ชุด กับอัลบัมนั้นอยู่
ในระหว่างการผลิตและเพลงก็กำลังอยู่ในช่วงการบันทึกเสียง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใน
เดือนธันวาคมปีนี้ เขาคิดว่าอัลบัมชุดนี้จะจำหน่ายในประเทศจีนและญี่ปุ่นไม่ใช่
ในประเทศเกาหลี

Credit : parksihoossi.com, thank you!

No comments:

Post a Comment