Scent

Scent

Friday, January 9, 2015

News : Park Shi Hoo proved his popularity in this continent, should aid "significant good thing." ( with Thai sub. )

At 13:21 on January 9, 2015


Thai translation : ขอแปลแบบสรุปๆเอาแต่สาระนะคะ

หัวข้อข่าว: PSH นั้นได้พิสูจน์ถึงความโด่งดังของเขาออกมาแล้วในภาคพื้นนี้ ซึ่งนั้นจะเป็นการช่วยเหลือเขาได้อย่างมากทีเดียว

ในเนื้อข่าวก็กล่าวถึงแฟนคนจีนที่ทำ Surprise นำทั้งอาหารและของขวัญมามอบให้กับเขาและทีมงานหนังตามที่เราทราบนะ และรวมทั้งได้เอ่ยถึงการที่มีการตามไปให้กำลังใจเขาที่ Jeju อีก และในวันที่มีการเลี้ยงใหญ่ที่เมืองจีนอีกรอบ โดยข่าวกล่าวว่าแฟนคนจีนนั้นเข้าใจดีจึงซื้ออาหารที่เป็นอาหารเกาหลีมาให้พวกเขาได้ทานกันทั้ง บะหมี่ อาหารกระป๋อง หมูแฮม ปลาทูนา ซ๊อสพริก แตงกวาดอง อะไรพวกนั้น.... โดยอาหารเหลานี้นั้นเป็นการเตรียมเพื่อเป็นการทานไปได้ถึง 20 วันเพื่อทีมงานกว่า 120 ชีวิต

ทำให้ทีมงานต่างกล่าว " ขอบคุณไปที่ Park Si Hoo กับความรักที่สุดยอดของแฟนชาวจีนในประเทศจีน ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถที่จะได้ทานอาหารเกาหลีได้อย่างมีความสุข "

Park Si Hoo กล่าว่า : ตลอดเดือนที่ผ่านมากับการถ่ายหนังในประเทศจีน เขามักจะได้รับของขวัญให้กำลังใจจากแฟนๆอยู่เสมอแทบทุกวันที่กองถ่ายซึ่งทำให้เขามีความสุขอย่างยิ่ง และพวกเขานั้นก็จะแต่งของขวัญเป็นการเฉพาะด้วยตัวของพวกเขาเองซึ่งทำให้รู้สึกอบอุ่นและเต็มไปด้วยรู้สึกอย่างยิ่ง .."

ทางบริษัทของเขา Hoo ก็กล่าวว่า " การสร้างความประหลาดใจและเอาใจใส่ทีมงานของแฟนๆของ Park Si Hoo กับกองถ่ายหนัง AL นั้น จึงขอให้คอยติดตาม PSH ที่จะมาพบคุณๆด้วยภาพลักษณ์ใหม่ๆ ขอให้แฟนๆทุกคนกรุณาคาดหวังอย่างมากได้เลย "

นอกเหนือไปจากนั้น " หนังเรื่องนี้ก็กล่าวถึง ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยมองเห็นคุณค่าของภรรยาของเขา จนเมื่อเธอได้จากเขาไปแล้ว เขาจึงได้พบกับคุณค่าในตัวเธอ หนังเรื่องนี้จะเป็นหนังรักที่เต็มไปด้วยความเศร้า และมีกำหนดจะออกฉายในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2015 นี้ ที่ประเทศเกาหลีใต้ จีน และ ญี่ปุ่น เป็นลำดับไป

--------------------------------

Park Shi Hoo's Chinese fans for movie filming Surprise gift.
Recently actress Park Shi Hoo's Chinese fans for filming the movie "miss love" staff who "greet the New Year, Surprise gift Korean food", moved to the scene.
Park Shi Hoo in "thoughts of love" in any of the former pilots, airline job. Cold and unwitting hero role Sŏng-jun Kim, after a lapse of two years to return to the status screen. Jeju shooting last November as the start of December to start shooting in China locally.
Related to this, Park Shi Hoo's Chinese fans in January 2, 2015 to celebrate the New Year, in Beijing, China "thoughts of love," the shooting scene cheer for staff prepared a special gift. "
Chinese fans especially considering the Korean staff in China filming, diet suited to suffer the reason, specially prepared 20 days for more than 120 staff are fully eat instant noodles, canned food, pickles, ham, tuna, chili sauce, etc. Korean food as a special care, and the other staff were cheering.
Normally, Chinese fans by Park Shi Hoo to fully understand the Korean diet. Staff were praised: "Thanks to the Park Shi Hoo, in China can enjoy the Chinese fans of" super love "Korean food, you can enjoy food, force multiplier."

Park Shi Hoo, said: "Over the last month of shooting in China, always get the fans cheering gifts and everyday shooting are carried out in a pleasant, and they personally decorated gift greater warmth and emotion.."
Meanwhile, the brokerage firm thick factory side said: "Park Shi Hoo fans every attentive care to each staff member to make them surprised Park Shi Hoo in the movie." Thoughts of love "in the new look will meet with you, please everyone Please expect a lot. "
In addition, she was alive when there is no treasure, leaving only to find her precious. Sad love story of a man, orthodox love the movie "miss love" the first half of 2015, South Korea, China, Japan and released simultaneously.

http://star.fnnews.com/news/index.html?no=351834

朴施厚、大陆人气证明,在拍摄电影中粉丝们应援“重大好物”
2015年1月9日 13:21

朴施厚的中国粉丝们为电影拍摄现场送惊喜礼物。
最近演员朴施厚的中国粉丝们为拍摄电影《思念爱》的工作人员们“迎接新年,送惊喜礼物韩国饮食”,感动了现场。
朴施厚在《思念爱》中任前飞行员,航空公司工作。冰冷且无心的男主人公角色金成俊,时隔2年重返银幕的状况。去年11月在济州岛拍摄为开端,12月开始在中国当地拍摄。
与此相关,朴施厚的中国粉丝们在本月2日为迎接新年,在中国北京市内《思念爱》的拍摄现场为工作人员助威,准备了特别的礼物。”
特别是中国粉丝们考虑到韩国工作人员在中国拍摄,饮食不适应而受苦的缘由,特别为120多名工作人员准备了20天充分能吃的方便面、罐头、泡菜、火腿、金枪鱼、辣椒酱等韩国饮食作为特别照顾,另工作人员们欢呼不已。
平时,中国粉丝们通过朴施厚就充分了解韩国饮食习惯。工作人员们称赞说:“多亏了朴施厚,在中国可以享受中国粉丝们的“特级爱情”韩国饮食,可以尽情食用,力量倍增。”

朴施厚说:“在中国近一个月的拍摄,总是得到粉丝们的礼物和助威。每天的拍摄都是在愉快中进行,她们亲手装饰的礼物带来更大的温暖和感动。”
与此同时,经纪公司厚factory方面表示:“朴施厚的粉丝们每次细心的照顾到每位工作人员令他们感到惊讶。朴施厚在电影《思念爱》中将以崭新的面貌与大家见面,拜托大家,请多多期待。”
另外,她在世的时候没有珍惜,离开才发现她的珍贵。一部悲伤的男人爱情故事,正统的爱情电影《思念爱》2015年上半年韩、中、日同步上映。

Link : http://star.fnnews.com/news/index.html?no=351834
Link : http://www.weibo.com/p/1001603797092630969149

No comments:

Post a Comment