Scent

Scent

Monday, October 6, 2014

Daily treat from Park Si Hoo : Seo In Woo!^^

ในเรื่องนี้เขาดูจะใส่ผ้าพันคอหลายแบบมากในช่วงต้นๆเรื่อง แถมดูคล้ายกับลายไทยๆเราเสียด้วย 
แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเขาซื้อที่ไหน จึงได้แต่คาดคะเนไปเท่านั้นเอง^^

Credit : gall.dcinside.com/parksihoo, thank you!

No comments:

Post a Comment