Scent

Scent

Saturday, January 23, 2016

Park Si Hoo's message at Sihoorang : How are you? Finally, it's time, everyone~^^ ( With Thai translation )

Link : http://cafe.daum.net/pyungholove/Je62/184


Translated by Mei Park, thank you!

안녕하세요? 여러분
How are you? Members
เป็นอย่างไรบ้าง สมาชิกทุกท่าน

드디어 이번 주네요~^^
Finally it's time, everyone~ ^^
ในที่สุด เวลาได้มาถึงแล้ว ทุกๆคน~^^

제작발표회로 먼저 인사 드렸지만, 이번 드라마가 저에게 또 여러분에게 정말 남다르다는 걸 잘 알기에… 여러분과 함께 그 느낌을 나누고 싶어 이렇게 편지를 씁니다.
I want to share this truly remarkable feeling together with you about making the first greeting at the press conference on this drama by writing this letter to you.
ผมอยากจะมาแชร์ความรู้สึกที่แท้จริงยากที่จะลืมเลือนนี้ร่วมกันกับคุณๆเกี่ยวกับการมาทักทายกันเป็นครั้งแรกเมื่องานพบนักข่าวที่ผ่านมาของละครเรื่องนี้โดยการเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงคุณๆ

정말 감회가 새롭고… 너무 떨리네요^^
The emotion is really new...extremely nervous^^
อารมณ์ความรู้สึกนั้นเป็นความตื่นเต้นอย่างสุดๆ...ที่แปลกใหม่จริงๆ^^

촬영하는 동안, 그리고 제작발표회 때에도 많은 분들이 응원해주셨지만, 막상 첫 방송을 앞두니 긴장된 마음을 감출 길이 없습니다.
During the filming and press conference, although many people were rooting for me but when I was at the premiere, there is no way to hide my strained mind. 
ในระหว่างการถ่ายทำและในงานพบนักข่าวนั้น ถึงแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายมาเฝ้าคอยให้กำลังใจกับผม แต่เมื่อได้อยู่ที่นั่นนั้น มันไม่มีทางเลยที่ผมจะซ่อนจิตใจที่ตึงเครียดของผมไว้ได้

아마 첫 방송 때, 저만큼 여러분들도 떨리고 긴장하면서 보실 것 같다는 생각이 갑자기 드네요^^
Maybe when it’s first broadcasted, you are likely to view as much as I was nervously shaking from sudden stress^^
บางทีเมื่อการแพร่ภาพตอนแรกเร่ิมขึ้น คุณอาจจะดูไปพร้อมๆกับที่ผมนั้นจะมีอาการที่ตื่นเต้นและสั่นไปหมดจากความเครียดอย่างกระทันหัน^^

여러분들 실망시키지 않기 위해서 어느 때보다 열심히 촬영하고 있습니다.
We shoot harder than ever and in order to not to disappoint you.
เราถ่ายทำกันอย่างหนักมากๆกว่าที่เคย และ เพื่อที่จะไม่ทำความผิดหวังต่อคุณๆ

또, 함께 출연하는 배우 분들과 호흡도 잘 맞고 현장분위기도 좋아 화면에도 잘 담겨질 거라 생각합니다.
Moreover, I adapted very well together with the actors, the atmosphere of acting together was even better, I think it will turn out well on screen.
ยิ่งไปกว่ารั้น ผมนั้นได้ปรับตัวเข้ากับนักแสดงคนอื่นๆได้อย่างดี บรรยากาศระหว่างการแสดงนั้นยิ่งดีเข้าไปอีก ผมคิดว่ามันจะทำออกมาได้ดีบนจอ

편안한 마음으로 봐주시고 후기 꼭 남겨주세요^^
Please make sure and be comfortable to leave us reviews^^ 
ขอให้แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกสะดวกพอที่จะทิ้งข้อความ ( หลังจากดูละครจบแล้ว) ด้วยหละ^^

다시 시작하는 마음으로.. 이번 작품을 통해 여러분들 앞에서 배우로서 더 깊어진 모습으로 인사 드리겠습니다. 기대해주세요^^
To refresh my heart again...I’ll greet you with a more intense look through this work as an actor. Please look forward^^ 
การเร่ิมต้นจิตใจของผมใหม่อีกครั้ง...ผมจะขอต้อนรับคุณด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างแรงกล้วผ่านงานชิ้นนี้ในฐานะนักแสดงคนหนึ่ง

언제나 든든한 버팀목이 되어주시는 여러분… 정말 감사한 마음 알아주셨으면 좋겠고요,
You have always been encouraging and a strong pillar for me..... I still want you to know that my heart is full of gratitude,
คุณนั้นเป็นแรงผลักดันและเป็นเสาหลักที่เข้มแข็งของผมเสมอมา....ผมยังคงต้องการที่จะให้คุณทราบว่าหัวใจของผมนั้นเต็มไปด้วยความขอบคุณอย่างลึกซึ้งยิ่ง

드라마 끝까지 응원 많이 해주시고 항상 건강관리 잘 하시길 바랍니다.
Please cheer for the drama all the way to the end and take care of your health always. 
กรุณาเป็นแรงใจให้กับละครเรื่องนี้ไปจนจบด้วย และ กรุณาดูแลสุขภาพของคุณอยู่เสมอด้วยเช่นกัน

늦었지만 새해 복 많이 받으시고요..
Although a bit late, but I wish you a happy New Year, Ladies and gentlemen,
แม้อาจจะสายไปสักนิด แต่ผมก็ขออวยพรปีใหม่กับคุณๆทุกคน...ทั้งคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน

여러분 사랑합니다!
I love you!
ผมรักคุณ!

Credit : cafe.duam.net/pyungholove, thank you!

No comments:

Post a Comment