Scent

Scent

Saturday, April 5, 2014

คำแปลจาก Post : Birthday for PSH ทั้ง 3 posts

เพื่อนๆทุกคน นี้คือข้อเขียนในบางส่วนที่พวกเราและเพื่อนได้เขียนไว้ในการกล่าวอวยพรวันเกิด
ของเขา คงจะไม่มีปัญญาแปลคำอวยพรของแฟนทุกๆคนได้ จึงจะขอเลือกเฉพาะในส่วนที่
ตัวเองเขียนเป็นหลักมาให้พวกเราได้อ่านกัน และ คงจะต้องขอตัดภาษาเกาหลีหรือจีนออก
และเหลือไว้เพียงภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นและในโอกาสนี้จึงอยากมาขอบคุณเพื่อนทั้ง 3 หรือ " The Talented Team " ของเราซึ่งได้สร้างความประทับใจอย่างมากมายให้กับเพื่อนๆที่ Sihoorang เป็นอย่างมาก ดีใจคะที่นอกจากจะได้ทำอะไร
ร่วมกันเพื่อนักแสดงอันเป็นที่รักของเราแล้ว ในทางอ้อมเราก็ได้สร้างความประทับใจให้กับ
ชาวต่างชาติในฐานะแฟนคนไทยไปด้วยเช่นกัน และอาจกล่าวได้เต็มปากว่า ถ้าปราศจาก
ทั้ง 3 คนนี้แล้ว นิกกี้ไม่มีทางที่จะทำมันออกมาได้สำเร็จแน่นอนคะ ดังนั้นขอบคุณมากมายคะ

" CSI, Lookmoo, และ Nut "

ที่มาร่วมสร้างสรรสิ่งดีๆเช่นนี้ร่วมกัน
เบื้องหลัง นั้นเหนื่อยยากและยาวนานแค่ไหน แต่หวังว่าพวกเราจะคุ้มเหนื่อยกันทุกคน 
เมื่อนึกถึงว่า Park Si Hoo คงจะใช่ช่วงเวลาที่เงียบๆของเขามานั่งอ่านข้อความ
ที่พวกเราทำอย่างแน่นอนที่สุด^^

---------

Post # 1 : Star is born ( ดาวจุติ )

Dear Park Si Hoo
Park Si Hoo ที่รักยิ่งBefore these posts can make it in front of your eyes. So many people had involved
into this project. The final of participants are 111  & more than 615 viewers
to check on this post
ก่อนที่ Post นี้จะได้มาอยู่ต่อหน้าของคุณนั้น มีคนมากมายที่เข้าร่วมในโครงการณ์นี้
โดยผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 111 คน และ มีผู้เข้ามาแวะที่ Post กว่า 615 คนด้วยกัน

But what make this project is more unique is people
who worked together behind this project.
We have 10 people come together to make this post is possible for you to read.
And the main person who all of us have to give a big applause is
your country girl & our dear friend

แต่ที่ทำให้งานนี้มีความพิเศษสุดออกไปก็คือบุคลากรที่ร่วมกันทำงานอยู่เบื้องหลัง
เรามีคนทั้งหมด 10 คนที่มาทำงานร่วมกันในการทำให้ Post นี้ให้เป็นไปได้ที่จะให้คุณได้อ่านมัน
และบุคคลที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดที่เราต้องขอปรบมือให้ก็คือ
สาวจากประเทศบ้านเกิดของคุณ และ เพื่อนที่น่ารักของเรานั่นเอง

 "  Julie (김승유홀릭)   "


쥴리님은 시후님이 여기서 접하게 되는 모든 언어들을 한국어로 번역할 수 있도록 우리를 도와 주었습니다. 
우리는 그녀에게 매우 감사하며, 시후님도 우리처럼 느낄 거라 생각합니다.^^

Julie has offered us to help translating every languages you see in here into Korean.
We're so thankful to her and we know you feel the same as we do!^^

Julie ได้เสนอที่จะเข้ามาช่วยแปลทุกภาษาที่คุณเห็นอยู่นี้ให้กลายมาเป็นภาษาเกาหลี
เราขอบคุณเธออย่างมาก และ เราก็เชื่อว่าคุณเองก็รู้สึกเช่นเดียวกับเราเช่นกัน ^^


쥴리님 이외에,
Besides Julie, we have
นอกจาก Julie แล้ว

Mei Park (말레이시아)님은 중국어를 영어로 번역했고,
kazken89 (일본)님은 일본어를 영어로 번역했고,
Nikki (미국)님은 태국어를 영어로 번역했습니다.
Mei Park ( Malaysia) translated from Chinese to English
kazken89 ( Japan ) translated from Japanese to English
Nikki ( USA) translated from Thai to English


또한, 우리가 번역을 하면서 빠뜨리는 부분이 없도록 도와준 중국어 자문 친구들이 있습니다.
Also we have Advisers for Chinese to help us won't get lost in translation:
และเรายังมีทีมที่ปรึกษาในภาษาจีนที่ได้มาช่วยไม่ให้เราทำความผิดพลาดในการแปลอีกด้วย :

Vitamin H (중국), Coco (중국), Gardenia ( 중국 )
Vitamin H ( Chinese lives in Korea ), Coco ( China), and Gardenia ( China )This collaboration is just a beginning of Park Si Hoo's New Era!
We want to show you, nothing impossible for Park Si Hoo's fans to do for you.
การร่วมมือในครั้งนี้นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเพื่อยุคใหม่ของ Park Si Hoo!
เราต้องการแสดงให้คุณเห็นว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับแฟนๆของ Park Si Hoo 
ที่จะทำอะไรเพื่อคุณ

시후님이 건너야 할 (거센) 조류가 있다면, 우리는 시후님을 위해 다리를 만들어 드리겠습니다!
시후님이 걸어 나가야 하는 불길이 있다면, 우리는 시후님을 위해 불길을 잡을 것입니다!
시후님이 이겨내야 할 장애물이 있다면, 우리는 시후님을 위해 장애물을 헐어낼 것입니다!
If there's a current you need to cross, we will make a bridge for you!
If there's a fire you have to walk through, we will put it out for you!
If there are any obstacles you have to overcome, we will take it down for you
ถ้ามีกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากที่คุณต้องข้าม เราก็จะสร้างสะพานให้คุณ!
ถ้ามีไฟอันร้อนระอุที่คุณต้องเดินผ่าน เราก็จะดับมันให้กับคุณ!
ถ้าจะมีขวากหนามใดๆที่คุณต้องเอาชนะให้ได้ เราก็จะรื้อถอนมันให้กับคุณ

유명한 명언이 있습니다.
“모든 성공한 남자 뒤에는 한 명의 여자가 있다”
그렇다면….이건 어떤지요?

“한 명의 성공한 남자 뒤에는 여자들이 있다”.

There is a world famous quote said :
" Behind every successful man there is a woman "
And how about

มีคำกล่าวที่มีชื่อเสียงของโลกกล่าวไว้ว่า :
" เบื้องหลังของความสำเร็จของผู้ชายทุกคนคือผู้หญิงคนหนึ่ง"
แล้วถ้าอย่างนี้หละ

" Behind a successful man there are women "
" เบื้องหลังความสำเร็จของผู้ชายคนหนึ่งคือผู้หญิงหลายคน "And this is our Birthday present for you...
Mr. Park Si Hoo ....We will make a history together
และนี้คือของขวัญวันเกิดของเราแก่คุณ...
Mr. Park Si Hoo .. เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน

" Park Si Hoo ... A Legend Of Buyeo and A Legend Of South Korea! "
" Park Si Hoo... ตำนานของชาว Buyeo และ ตำนาน ของ ประเทศเกาหลีใต้!*******************************


Post # 2 : From Us To You

시후님
Dear .... Si Hoo여기에 있는 모든 말들은 어쩌면 전문적인 수준이 아닐지도 모릅니다.
그러나, 그 말들은 우리가 매일 매일 시후님을 생각할 때,
우리가 시후님과 함께 슬프거나 행복할 때,
      우리가 혼자 있거나 가족과 함께 할 때,
우리 마음속에서 우러나온 말들입니다.
All these words in here maybe not as professional level
but they are from our hearts
when we think of you ;  day in and day out,
when we're sad or happy with you,
when we're alone or with our families
คำทั้งหลายในที่นี้นะอาจจะไม่ใช่ระดับอาชีพ
แต่มันมาจากหัวใจของพวกเรา
ในยามที่เราคิดถึงคุณ ; ทั้งเช้าและค่ำ
ในยามที่เรารู้สึกเศร้าหรือดีใจไปกับคุณ
ในยามที่เราอยู่ตามลำพังหรือกับครอบครัวของเรา박시후, 당신은 우리의 마음을 하나로 묶어주는 유일한 사람입니다.
You are the only one man who ties our hearts together.. Park Si Hoo
คุณคือผู้ชายคนเดียวที่ผูกหัวใจของพวกเราเอาไว้ด้วยกัน... Park Si Hoo


——————


Part # 3 : If we hold on together

( 우리 손을 잡고 함께 한다면! )
( ถ้าเราจับมือกันไว้ )우리는 이 사진을 사랑합니다!
                     두 소년이 세상에서 제일 귀여운 소년이라서 그런 것이 아니라,
           (우리 부모님들은 모두 자식들이 세상에서 제일 귀여운 아이들이라고 말씀하셨습다!^^)
          우리가 두 소년이 현재까지 서로 손을 잡고 있다는 사실을 알기에
이 사진을 사랑하는입니다.

We love this picture!
Not because both of you were the cutest kids in the world
( Our parents said we were the cutest kids in the world too!^^ )
But we love it because we know the fact that
both of you still hold on to each other until now.

เราชอบภาพนี้!
ไม่ใช่เพราะพวกคุณทั้งสองคนเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดในโลกหรอกนะ
( พ่อแม่ของเราก็บอกว่าพวกเรานั้นคือเด็กที่น่ารักที่สุดในโลกเช่นกัน!^^ )
แต่เราชอบมันเพราะเรารู้ซึ้งกับความจริงที่ว่า
พวกคุณทั้งสองคนยังคงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันไว้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้Thank you,
ขอบคุณ,

"시후님 아버님, 어머님"
" Mr. & Mrs. Park "


시후님을 낳아 주시고,
훌륭한 청년이 되도록 키워 주신 분..
부모님이 매우 자랑스러워 하는 훌륭한 아들
동생에게 잘하는 착한 형
주변 사람들에게 훌륭한 매너를 가진 사람
대략 15년 전에 절대 포기하지 않았던 무명배우
지금까지 절대 포기라는 것을 해 본 적 없는 유명배우
항상 겸손하고 수줍음 많은 스타
자신의 팬들을 사랑하는 법과 팬들에게 진심으로 솔직한 방법을 아는 배우
전 세계 무대로 나아가고 있지만 자신의 조국을 결코 잊지 않는 한국 배우

우리가 당신을 사랑하는 이유입니다!

who brought you into this world
Who raised you to be a fine young man ....
To be a good son that they're very proud of
To be a good brother for your younger one
To be a man who have good manner toward people around you
To be an unknown actor who never given up about 15 years ago
To be a wellknown actor who never gives up till now
To be a star who's always humble and shy that we love
To be an actor who know how to love and be honest to his fans sincerely
And to be a Korean actor who's moving forward to the world stage
but never forget where he comes from.....

ผู้ซึ่งนำคุณมาสู่โลกผืนนี้
ผู้ซึ่งเลี้ยงคุณให้เติบโตมาเป็นผู้ชายที่ดีงาม..
เป็นลูกชายที่แสนดีที่ทำให้พวกเขาภูมิใจ ...
เป็นพี่ชายที่ดีเพื่อน้องชาย
เป็นผู้ชายที่มีมารยาทอันงดงามต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณ
เป็นนักแสดงที่ไร้ชื่อเสียงผู้ไม่เคยยอมแพ้เมื่อ 15 ปีก่อน
เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่ไม่ยอมแพ้แม้มาถึงปัจจุบัน
เป็นดาราที่ยังคงอ่อนน้อมถ่อมตนและขี้อาย ที่เรารัก
เป็นนักแสดงที่รู้จักรักและมีความซื่อสัตย์ต่อแฟนๆของเขาด้วยความจริงใจ
และเป็นนักแสดงชาวเกาหลีผู้กำลังก้าวไปสู่เวทีระดับโลก
แต่ไม่เคยลืมว่าเขามาจากที่ใด...

~ That's why we love you ~
~ นั้นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงรักคุณ ~Dear Park Si Hoo & Friends
Park Si Hoo ที่รักยิ่ง และ เพื่อนๆทุกคน

우리는 시후오빠의 생일을 위해, 이 뮤직비디오들을 제작한 재능 많은 팬들에게 심심한 감사와 고마움을 전하고 싶습니다. Lookmoo님(태국)과 Nut님(태국)은 창의적인 일러스트들을 제작했으며, CSI Thailand님(태국)은 2개의 뮤직비디오를 제작해냈습니다. 울배우님 시후님의 생일을 축하하기 위한 인사말에 우리 모두를 포함해 준 그들의 친절하고 사려깊음에 깊이 감사 드립니다. 진심으로 정말 감사합니다.

We would like to extend our warmest thanks and gratitude to the talented fans 
who created these MVs for Sihoo Oppa’s Birthday, “Lookmoo (Thailand)” & “Nut(Thailand)” 
for their creative artworks and “CSI Thailand” for her expertise in creating the 2 MVs. 
Their kind thoughtfulness to include us all in greetings for our beloved actor, Park Si Hoo Ssi 
on his Birthday is deeply appreciated. Thank you all so much from the bottom of our hearts.เราอยากที่จะขยายคำขอบคุณอย่างอบอุ่นของเรา และ ความนับถืออย่างยิ่งให้กับแฟน ผู้ซึ่งมีพรสวรรค์ บุคคลผู้สร้างสรร MV เหล่านี้เพื่อวันเกิดของ Sihoo oppa , " Lookmoo ( Thailand ) & Nut ( Thailand ) " สำหรับภาพศิลป์ที่สร้างสรรเหล่านี้ และ " CSI Thailand " สำหรับความเชี่ยวชาญในการสร้างสรร MV ทั้ง 2 ชุด กับความกรุณาของพวกเขาที่ได้ รวมพวกเราทั้งหมดเข้าไปด้วยเพื่อมอบคำอวยพรให้กับ
นักแสดงอันเป็นที่รักของเรา, Park Si Hoo Ssi เนื่องในวันเกิดของเขา เราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ขอบคุณพวกคุณอย่างมากจากส่วนลึกของจิตใจของเราเลยทีเดียว

(Mei Park님이 쓰고, Julie님이 한글로 번역, 감사합니다! )
Written by Mei Park & Translated in Korean by Julie, thank you!


On April 3, 2014
2014년 4월 3일에
ในวาระของวันที่ 3 เมษายน 2014

시후님의 새로운 영화 "향기"의 성공과,
      박스 오피스 대박과,
전 세계 영화제에서의 많은 수상과,
박시후라는 이름을 전 세계에 소개하는 커다란 도약이 되길 기원합니다.
Wishing you success with your new movie " Scent ",
Hit a big box office,
Win so many awards around the world,
Be a big leap that introduces " Park Si Hoo " into the world.
เราของอวยพรให้คุณประสพความสำเร็จกับหนังเรื่องใหม่ของคุณ " Scent "
ขอให้หนังโด่งดังทำรายได้อย่างมหาศาล
ชนะรางวัลมากมายจากทั่วโลก
ขอให้มันจะเป็นก้าวกระโดดที่จะนำ " Park Si Hoo " ไปสู่เวทีระดับโลก

And finally,
그리고 마지막으로,
และท้ายที่สุด이 특별한 날에 모두 함께 축하하며
가능한 한 큰 소리로 외쳐봅시다.

"생일 축하합니다...박시후님"

"사랑합니다"

Let celebrate this special day together
and shout out as loud as we can everyone
ได้โปรดมาฉลองวันพิเศษวันนี้ร่วมกันเถอะ
และมาตะโกนให้ดังเท่าที่เราจะทำได้กัน ทุกๆคน" HAPPY BIRTHDAY....PARK SI HOO"

" WE LOVE YOU "

********************ขอบคุณคะทุกๆคน แล้วเจอกันอีกทีใน
Thank you & See you again in April 3, 2015 คะ

******************

Photo edited credit : CSI, Lookmoo, Nut, thank you!

Written by : nikki

Mei Park ( Malaysia) translated from Chinese to English
kazken89 ( Japan ) translated from Japanese to English


Nikki ( USA) translated from Thai to English

Also we have Advisers for Chinese to help us won't get lost in translation:

Vitamin H (중국), Coco (중국), Gardenia ( 중국 )


Vitamin H ( Chinese lives in Korea ), Coco ( China), and Gardenia ( China )

6 comments:

 1. พิเศษที่สุด ขอบคุณสาวๆของ Sihoo ทุกๆคนนะคะ ^^

  ReplyDelete
  Replies
  1. ด้วความเต็มใจคะ ความจริง Aan ไปมั่วเป็นสาวญี่ปุ่นในภาพได้เลยนะ ร่มสีอะไรจ๊ะ ? 5555

   Delete
  2. ว๊าววว อุตส่าห์ไม่บอกว่าเราเดินอยู่หลังสุด อิ๊ๆ

   Delete
  3. ในที่สุดก็สำเร็จลงด้วยดี ขอบคุณทุกๆๆคนที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกาน แต่ อิช้านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชายนะคะ เด่วชาวบ้านร้านช่องได้เอาไปเม้าส์มอยหล่ะแย้เลย^^

   Delete
  4. Aan : เหมือนจริงๆด้วยหละ อิ อิ
   CSI : Mei เขียนคะ ข้าพเจ้าแผนกแปล ไปจัดการเธอเอาเอง^^

   Delete
  5. เก่งกันทุกคนหล่ะจ้า ยกนิ้วเลย เยี่ยม!!!

   Delete