Scent

Scent

Sunday, April 6, 2014

หนังสือนิยายดั้งเดิมของหนัง " Scent " ที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่

นี้เป็นภาพหน้าปกของนิยายเรื่อง Fragance ที่เป็นบทประพันธ์ดั้งเดิมของนักประพันธ์ชื่อ Wan g Bin ซึ่งเป็นผู้แต่งนิยายเรื่องนี้ โดยต่อมาเมื่อนำมาทำเป็นหนังแล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นชื่อ Scent ตามที่เราทราบกันดี และนี้คือหน้าปกของนิยายเรื่องนี้ซึ่งทำออกมา 3 สีด้วยกัน ดังที่เห็นในภาพ
Credit : weibo.com, thanks!

No comments:

Post a Comment